MARPRO

Mayday Gdynia


MAYDAY Gdynia Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskie
Gdynia,
Poland

Category
Description
Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego „MAYDAY” powstał na kanwie ponad 30 – letniej działalności edukacyjnej Grzegorza Szawarskiego. Grzegorz w latach ’80 współtworzył pierwszy ośrodek szkolenia ratowniczego w Polsce, a następnie rozwijał i udoskonalał jego działalność zgodnie ze standardami i wymogami programów IMO oraz ustaleniami Międzynarodowej Konwencji STCW-95.
Ratings