Spændende mulighed for navigatør i Grønland


Grønlands Maritime Center
Farip Aqqutaa 2
Greenland

Category
Sector
Education
Job Start Date
01/01/2018
Application Closing Date
15/12/2017
Experience Required
Yes
Degree Required
Yes
Employment Type
Employee
Work Schedule
Full-Time
Job Description
På vegne af vores klient Grønlands Maritime Center søger MARPRO:

Faglærer til Grønlands Maritime Center i Nuuk

Er du vores nye kollega?

Grønlands Maritime Center er en moderne og international uddannelsesinstitution. Fundamentet er på plads for at kunne videreføre de maritime uddannelser så den maritime branche bliver det foretrukne valg for Grønlands ungdom.

Om Stillingen:

• En spændende og varierende stilling med fokus på undervisningen.
• Et udfordrende job med mange samarbejdspartnere inden for det maritime miljø.
• Et godt arbejdsklima hvor samarbejde og udvikling er nøgleord.
• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi forventer, at du:

• Er uddannet skibsfører, skibsofficer.
• Har aktiv baggrund fra den maritime branche, hvor du har sejlet i handels- eller fiskerflåde
• Har erfaring med brug af simulatorer.
• Har stor lyst til at videregive din viden til unge engagerede mennesker.
• Kan indgå i teamet omkring undervisning i tæt samarbejde med kollegaer.
• Har humor og godt humør.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesstart:
Hurtigst muligt – senest pr. 01.01.2018

Arbejdstiden tilrettelægges efter den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale på området.

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Jakob le Fevre, MARPRO, tlf: +45 6160 6062 E-mail: lefevre@marpro.dk

Ansøg ved at klikke APPLY eller send motiveret ansøgning samt CV til lefevre@marpro.dk

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Grønlands Maritime uddannelser blev pr. 01 august 2013 samlet i en organisation – Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) og har hovedsæde i Nuuk.Centeret består af fire afdelinger beliggende i Paamiut, Nuuk og Uummannaq, hvor der tilbydes grunduddannelser, officersuddannelser samt fisker og fanger uddannelser. Derudover tilbyder den nyoprettede kursusafdeling alle STCW kurser samt en lang række fagspecifikke kurser udviklet i samarbejde med erhvervet.
Video
Map
Address
Company Contact Information
Facebook LinkedIn Twitter
MARPRO SEARCH & SELECTION is a full-scale recruiting company, specialized in maritime, offshore and technical profiles. MARPRO utilize the broad network of approx. 60.000 members of the LinkedIn groups Maritime Professionals and Maritime Deck Officers and an extensive network with approximately 12.000 direct contacts on LinkedIn plus an extensive database of relevant profiles. MARPRO Search & Selection operates primarily in Northern Europe, but have a deep understanding and a tight-knit network world-wide.

Browse Jobs
Visit Cultr
Visit Inamarine